Pyetjet rreth Maine Coons

Unë marr pjesë rregullisht në shfaqjet e maceve në të gjithë Evropën, por në veçanti në të gjithë Italinë. Çdo vit ka shfaqje mace në afërsi të vendit ku unë jetoj duke përfshirë Triestën, Lubjanën, Padovën, Veronën, Venetonën, Longarinën etj. Gjatë viteve kam biseduar me shumë njerëz dhe u është përgjigjur shumë pyetjeve në lidhje me Coonët e Maine dhe çfarë është si ta posedoni një .

Disa pyetje nuk paraqesin përgjigje të qarta. Disa pyetje mund të marrin përgjigje vetëm nga përvoja. Disa pyetje janë thjesht teknike në natyrë, të tjerat kanë të bëjnë me shëndetin dhe mirëqenien e macet.

Do të përpiqem të jap përvojën time dhe t’i përgjigjem disa pyetjeve më praktike në këtë seksion. Unë do të supozoj se lexuesi di pak për Maine Coons dhe është pronari i parë.

Pa dyshim që ky seksion i faqes sime të internetit do të rritet me kalimin e kohës dhe pyetjet do të bëhen më të fokusuara. Tani për tani unë do të bëj që pyetjet specifike të jenë me email duke përdorur formularin në këtë faqe.

Paraqitni pyetjen tuaj në lidhje me macet Maine Coon